HomeKiếm tiền CryptoTin CryptoTin tức nổi bật trong tuần này Thứ Hai: Thống...

Tin tức nổi bật trong tuần này Thứ Hai: Thống Đốc FED Jefferson phát biểu

Tin tức nổi bật trong tuần này ➡️ Thứ Hai: Thống Đốc FED Jefferson phát biểu
➡️ Thứ Ba: Phó Chủ Tịch Giám Sát Michael Barr dự buổi điều trần tại thượng -viện vê‌ vâ‌n đê‌ bankrupt
➡️ Thứ Tư: Phó Chủ Tịch Giám Sát Michael Barr dự buổi điều trần tại hạ viện về sư‌ kiê‌n bankrupt
➡️ Thứ Năm: Chủ Tịch FED chi nhánh Boston phát biểu
➡️ Thứ Sáu: Công bố PCE + Các quan chức FED phát biểu.

Nguồn: Ryan Và Những Người Bạn – Nguyễn Dân Crypto

Bài mới nhất

Nên đọc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here