HomeKiếm tiền CryptoTin CryptoPhát hiện một ví "mua sớm" $PEPE và đổi đời khi biến...

Phát hiện một ví “mua sớm” $PEPE và đổi đời khi biến $700 thành $1.2M (x1700)

🥸

Có thể là insider trading vì chỉ sau khi pool giao dịch được mở vài giờ là đã mua PEPE, sau đó chuyển sang 10 ví khác để bán từng phần (bán 17/04, 23-24/04).

Hiện đã bán hết PEPE, chuyển sang bullish hệ Metis, đồng loạt mua các top token trên Metis như $HERMES, $HUM, $AERA.

Địa chỉ ví: 0x136d02dc8af604a5f943be670f826b6cd5b9b660

Các PEPE lover tìm hiểu profile ví này xem sao nhé.

[#Datafi](https://www.facebook.com/hashtag/datafi?__eep__=6&__cft__[0]=AZWj1fNd-ljBI19MJwjBY_1wEn1K77FiAbWcMB5lXk6SxTz6dWOS3J6l3UYt6wewQJdl3W7v7GX2itMkKu0X1GEBgIkfjaJiu-KYypu81aG5unulZhr5GvOvknAnoI1Iks0OpQua_Yg1tU0J6uQw6H_bYSDaPxFgiLxq2eYC5Rd0lgKljyoqDGJ8u-wfCU3BKQs&__tn__=*NK-R) [#PEPE](https://www.facebook.com/hashtag/pepe?__eep__=6&__cft__[0]=AZWj1fNd-ljBI19MJwjBY_1wEn1K77FiAbWcMB5lXk6SxTz6dWOS3J6l3UYt6wewQJdl3W7v7GX2itMkKu0X1GEBgIkfjaJiu-KYypu81aG5unulZhr5GvOvknAnoI1Iks0OpQua_Yg1tU0J6uQw6H_bYSDaPxFgiLxq2eYC5Rd0lgKljyoqDGJ8u-wfCU3BKQs&__tn__=*NK-R)


Nguồn: Ryan Và Những Người Bạn – The Datafi Vietnam

Bài mới nhất

Nên đọc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here