HomeKiếm tiền CryptoTin CryptoPhân tích giá của Bitcoin trong tháng 4 các năm trước đây,Dưới...

Phân tích giá của Bitcoin trong tháng 4 các năm trước đây,Dưới đây là một số thông tin về giá Bitcoin trong tháng 4 của các năm trước đây:

– Tháng 4 năm 2013: Giá Bitcoin tăng từ khoảng 100 USD lên đến hơn 260 USD vào ngày 10/4/2013, trước khi giảm trở lại khoảng 50 USD vào cuối tháng.

– Tháng 4 năm 2014: Giá Bitcoin giảm từ khoảng 500 USD xuống còn khoảng 340 USD vào đầu tháng, trước khi tăng trở lại lên khoảng 450 USD vào cuối tháng.

– Tháng 4 năm 2015: Giá Bitcoin dao động trong khoảng từ 220 USD đến 240 USD trong suốt tháng.

– Tháng 4 năm 2016: Giá Bitcoin tăng từ khoảng 420 USD lên đến hơn 460 USD vào đầu tháng, trước khi giảm trở lại khoảng 400 USD vào cuối tháng.

– Tháng 4 năm 2017: Giá Bitcoin tăng mạnh từ khoảng 1.100 USD lên đến hơn 1.300 USD vào đầu tháng, trước khi tăng tiếp lên đến hơn 1.500 USD vào cuối tháng.

– Tháng 4 năm 2018: Giá Bitcoin giảm từ khoảng 7.000 USD xuống còn khoảng 6.500 USD vào đầu tháng, trước khi giảm tiếp xuống khoảng 6.500 USD vào cuối tháng.

– Tháng 4 năm 2019: Giá Bitcoin tăng từ khoảng 4.100 USD lên đến hơn 5.300 USD vào đầu tháng, trước khi giảm trở lại khoảng 5.000 USD vào cuối tháng.

– Tháng 4 năm 2020: Giá Bitcoin dao động trong khoảng từ 6.500 USD đến 7.500 USD trong suốt tháng.

Nguồn: chatgpt for MB

Nguồn: Ryan Và Những Người Bạn – Lương Tiến

Bài mới nhất

Nên đọc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here