HomeKiếm tiền CryptoTin CryptoBước 2: Ở đây sẽ hiện ra các mục :

Bước 2: Ở đây sẽ hiện ra các mục :

– Giao dịch muốn theo dõi (Ví dụ bạn muốn theo dõi giao dịch của bất kỳ ai thì điền vào. Giả sử mình muốn theo dõi Jump thì gõ Jump Trading sẽ hiện ra)
– Nhận tiền từ đâu (Ví dụ : Mua từ sàn Cexs, Dexs để hold như Binance, Uniswap ,… )
– Gửi tiền đi đâu (Ví dụ gửi lên sàn để bán chốt lời : Binance, Coinbase,…)
– Giá trị theo $USD ở đây là khoản tiền mà bạn muốn theo dõi (từ khoảng 100$ -> 100K$ hoặc lớn hơn)

Nguồn: Ryan Và Những Người Bạn – Huy Nam Tran

Bài mới nhất

Nên đọc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here