HomeKiếm tiền CryptoTin Crypto1 địa chỉ ví phụ của Wintermute nắm giữ 2.5M token $ARB...

1 địa chỉ ví phụ của Wintermute nắm giữ 2.5M token $ARB đã mang khoảng 2M $ARB lên Uniswap để add liquidity pool cặp WETH-ARB -> nghĩa là Wintermute sẽ KHÔNG đẩy $ARB nữa, cần có 1 nhịp dump sâu nữa

1 địa chỉ ví phụ của #Wintermute nắm giữ 2.5M token $ARB đã mang khoảng 2M $ARB lên #Uniswap để add liquidity pool cặp WETH-ARB -> nghĩa là Wintermute sẽ KHÔNG đẩy $ARB nữa, cần có 1 nhịp dump sâu nữa.

– Đang gom $ARB -> add Liquidity pool -> Dump để gom nhiều hơn: Cta ở giai đoạn này.
– Đang gom $ARB -> Rút Liquidity pool -> Pump để cbi xả
– Đang xả $ARB -> Add Liquidity pool -> Xả từ từ phân phối
– Đang xả $ARB => Rút Liquidity pool => Bán tháo xả sml

Nguồn: Ryan Và Những Người Bạn – Trần Minh

Bài mới nhất

Nên đọc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here